In English   In Russian

 Kolegų svetainė

FELIKSAS MARCINKAS

(1951-01-02 – 2010-08-13) Lietuvos tautodailininkas, žurnalistas. LTS narys nuo 1975 m.
Autorius kuria karpinius, tapo, fotografuoja, apipavidalina knygas ir žurnalus. Paskelbė ar sudarė per 30 knygų, brošiūrų. Iš jų reikšmingesnės „Liaudies meno draugija“ (1986), „Pamiršk savo vardą“ (1987), „Mažoji Riešė“ (1988), „Pabaltijo tautodailės raida ir problemos (sudarė F.Marcinkas, 1989), „Lietuvių liaudies ornamentika (sudarė F.Marcinkas, G.Puodžiukaitytė, 1994), „Pasaulio popieriaus karpiniai“ (1995), „Lietuva. Juodkrantė. Raganų kalnas“ (1994, 1998), „V.Azanovas aiškiaregystės labirintuose“ (1999), „Puošnios lietuviškos staltiesėlės“ (2000), „Prietrankos gyvenimo išpažintis“ (2001) it kt. Surengė personalines parodas Biržuose (1972, 1975, 1978), Vilniuje (1980, 1992, 2001), Kaliningrade (1987). Autoriaus kūryba eksponuota Latvijoje (1974, 1998), Rusijoje (1981), Baltarusijoje (1995), Lenkijoje (1995, 1999, 2000), Vokietijoje (1999, 2000).


Atgal