In English   In Russian

 PERSONALINĖ POPIERIAUS KARPINIŲ PARODA

Personalinė paroda
„Pakeleivės išpažintis“

Vilniaus įgulos karininkų ramovė

2018 m. gegužės mėn. 11 d.